icon-diachiĐịa chỉ : 66-68 Lê Thúc Hoạch, Phú Thọ Hòa, Tân Phú
icon-vi icon-en

Bẫy hơi dạng phao

29-09-2017

Tầm quan trọng của bẫy hơi tốt

 

Bẫy hơi giữ lại hơi nước và loại bỏ nước ngưng ra khỏi thiết bị trao đổi nhiệt. Khi làm việc, bẫy hơi phải chống lại nhiều điều kiện bất lợi. Có nhiều loại bẫy hơi tương ứng với nhiều loại ứng dụng khác nhau.  

Các dịch vụ khác