Saigon Engineers | The One-Stop Steam Engineering Company

icon-diachiĐịa chỉ : 66-68 Lê Thúc Hoạch, Phú Thọ Hòa, Tân Phú
icon-vi icon-en

Lĩnh vực hoạt động

 

Saigon Engineers | The One-Stop Steam Engineering Company

 

Chúng tôi chỉ tập trung phát triển sản phẩm và dịch vụ liên quan tới nồi hơi nước bảo hòa, với các sản phẩm và dịch vụ chính yếu

Sản phẩm

Nồi hơi công nghiệp Thermax

Linh kiện ngành hơi nước

Xử lý nước nồi hơi

Chất đốt sinh khối

Hơi nước bảo hòa

Dịch vụ

Dịch vụ cung cấp hơi nước bảo hòa

Dịch vụ xử lý nước nồi hơi

Dịch vụ tẩy cáu cặn nồi hơi

Dịch vụ vận hành nồi hơi

Dịch vụ xử lý khí thải cho nồi hơi đốt củi

Dịch vụ kiểm toán năng lượng